Segraren i Wilkenson Golf får under året vårda vandringspriset som utgörs av snusdosa i silver skänkt av Ulf.
Vinnarna åren 1989 - 2008 har sina namn ingraverade direkt på snusdosan. Platsbrist har uppstått och från år 2009 sker "digital ingravering" på denna sida. Den fysiska snusdosan vandrar som tidigare mellan segrarna men ingraveringen görs enligt nedan.