Släktbeskrivning

Nina Eleonora Bergman
30/12 1900 - 29/3 1978
22/4 1935 gift med

 

Wilken Wilkenson
21/2 1879 - 12/8 1955
Monica Hedström
17/4 1936 -
18/9 1954 gift med/äu  Per Ström
Ett barn:Yvonne
20/8 1960 gift med
Per Hedström
Ett barn: Eva
Dag Wilkenson
7/1 1938 -
Kerstin Wilkenson-
Ahlgren

20/3 1940 -
16/5 1964 gift med
Ingemar Ahlgren
Tre barn: Magnus, Malin, Jonas
Ulf Wilkenson
8/7 1942 -
Ett barn: Åsa
10/6 1973 gift med
Katrin Palmhult
Tre barn: Jon, Petra,
Jakob
Mats Wilkenson
25/1 1944 -
12/4 1975 gift med/äu
Kerstin Eriksson
Två barn: Oskar, Ida
 
         
  Monica Hedström
17/4 1936 -
18/9 1954 gift med/äu Per Ström
7/10 1932 -
 
    Yvonne Ström
22/12 1954 -
gift med
Christer Rapp
Två barn: Mikael, Nina
   
         
  Monica Hedström
17/4 1936 -
20/8 1960 gift med Per Hedström
24/1 1936 - 27/2 2012
 
    Ewa Ekholm
2/1 1963 -
gift med/äu Nadal Sastre
Två barn: Sara, Simon
gift med Pierre Ekholm
Ett barn: Linus
   
         
  Yvonne Ström-Rapp
22/12 1954 -
gift med Christer Rapp
14/6 1950 -
 
  Mikael Rapp
27/5 1986 -
Nina Rapp
14/6 1988 -
   
         
  Ewa Ekholm
2/1 1963 -
gift med/äu Nadal Sastre
27/12 1961 -
 
  Sara Ekholm-Sastre
7/3 1988 -
Simon Ekholm-Sastre
30/8 1991 -
   
         
  Ewa Ekholm
2/1 1963 -
gift med Pierre Ekholm
20/5 1960 -
 
    Linus Ekholm
7/8 1995 -
   
         
  Kerstin Wilkenson-
Ahlgren

20/3 1940 -
16/5 1964 gift med Ingemar Ahlgren
11/5 1939 -
 
  Magnus Ahlgren
12/11 1965 -
sambo med
Annika Nygård
Två barn: William,
Signe
Malin Kylberg
5/5 1969 -
gift med Lars Kylberg
Tre barn: Gustav,
Matilda, Jonatan
Jonas Ahlgren
13/1 1971 -
gift med Pia Ahlgren
Två barn: Gabriel, Ester
 
         
  Magnus Ahlgren
12/11 1965 -
sambo med Annika Nygård
7/8 1967 -
 
  William Nygård
3/5 1996 -
Signe Nygård
23/1 1998 -
   
         
  Malin Kylberg
5/5 1969 -
23/5 1999 gift med Lars Kylberg
26/9 1969 -
 
  Gustav Kylberg
14/7 1998 -
Matilda Kylberg
19/1 2000 -
Jonatan Kylberg
11/12 2001 -
 
         
  Jonas Ahlgren
13/1 1971
28/8 2010 gift med Pia Ahlgren
15/2 1973
 
  Gabriel Ahlgren
14/10 2008
Ester Ahlgren
25/12 2009
   
         
  Ulf Wilkenson
8/7 1942 -
10/6 1973 gift med Kathrin Wilkenson
12/11 1948 -
 
Åsa Eriksson
27/6 1971 -
Jon Wilkenson
13/5 1974 -
Petra Wilkenson
1/3 1976 -
sambo med Martin Axelsson
Ett barn: Ruben
Jakob Wilkenson
19/12 1980 -
 
         
  Åsa Eriksson
27/6 1971 -
gift med Mats Eriksson  
  Erik Eriksson
2/2 2003 -
Nelly Eriksson
5/9 2004 -
   
         
  Petra Wilkenson
1/3 1976 -
sambo med Martin Axelsson
16/5 1973 -
 
  Ruben Wilkenson
28/9 2006 -
Caesar  Wilkenson
28/5 2008
   
         
  Mats Wilkenson
25/1 1944 -
12/4 1975
gift med/äu
Kerstin Wilkenson
2/3 1948 -
 
  Oscar Wilkenson
26/9 1976 -
Ida Wilkenson
26/4 1978 -