Hemsida för ättlingar till Nin och Wilken Wilkenson från Röjeråsen i Dalarna.
Den är tänkt som en mötesplats där vi alla med  våra bidrag kan medverka till en trivsam och bra kommunikation inom släkten till glädje och nytta för framtida sammanhållning.
Massor med hurra för vår nya släktmedlem.
Karin och Oscar har idag 12 0ktober 2012 fått en son som ska heta John Wilkenson.

Bröllop 22 april 1935 Stående Dag, Monica med Mats i famnen.
Sittande Kerstin och Ulf
Multi-Divi
Tornet byggdes 1928-29. Bilden från i början av 1930-talet Utdrag från Falu-kuriren tisdagen 25 juni 1935
 

Studentexamen 1898 i Falun